Lokalizacja

Warszawa – Gocław
ul. Bora-Komorowskiego 56A
lok. U8

mobile logo

Aktualności

OTWARCIE LOKALU 1.06.2020!

Zapoznajcie się z procedurami bezpieczeństwa:

„NOWE PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W KLUBOKAWIARNI HOPSASKA” :

 

HIGIENA, DEZYNFEKCJA I CZYSZCZENIE POWIERZCHNI I POMIESZCZEŃ:

 

1. Przed wejściem do klubokawiarni wszystkie osoby powinny dokładnie zdezynfekować ręce.

2. Po zakończonych zajęciach wszystkie dzieci powinny umyć i zdezynfekować ręce.

3. Po każdych zajęciach sala, klamki i poręcze będą umyte i zdezynfekowane.

4. Goście kawiarni nie muszą mieć na sobie maseczek ani rękawiczek, jeżeli zdezynfekowali wcześniej ręce.

5. Goście kawiarni zobowiązani są do zdjęcia butów po wejściu do lokalu lub nałożenia ochraniaczy.

6. Goście kawiarni zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości między sobą  (1,5-2m)

 

ZAJĘCIA I ZABAWA:

 

1. Minimalna przestrzeń do zajęć  dla dzieci w sali to 4m2

2. Maksymalna ilość dzieci na sali podczas zajęć to 10 osób plus osoba prowadząca

3. Na salę nie mogą wchodzić rodzice, opiekunowie ani rodzeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach.

4. Rodzice oczekujący na dzieci zobowiązani są do przestrzegania zasad panujących w restauracji podczas pandemii. 

5. Wszystkie przedmioty znajdujące się na sali będą każdorazowo zdezynfekowane przed zajęciami.

6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą na salę zbędnych przedmiotów ani zabawek.

7. Dzieci powinny przychodzić na zajęcia już przebrane, tak aby tylko pozbyć się odzieży wierzchniej .

8. Pomiędzy zajęciami sala będzie wywietrzona i dezynfekowana.

9. Grafik zajęć jest tak ułożony, żeby grupy ćwiczące po sobie nie miały ze sobą kontaktu.

10. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się bezpośrednio z dziećmi na sali.

11. Na zajęcia powinno uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe.

12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie, dziecko nie może brać udziału w zajęciach.

13. Podczas zajęć pierwszeństwo przy stolikach mają rodzicie i opiekunowie dzieci w nich uczestniczących. Osoby z zewnątrz będą wpuszczane jeżeli będzie wolne miejsce przy pozostałych stolikach. Zamówienia w tym czasie będą wydawane również na wynos.

14. Dzieciom będzie mierzona temperatura przed wejściem na zajęcia. Termometr bezdotykowy będzie dezynfekowany po każdych zajęciach. Prosimy o podpisanie zgody na pomiar temperatury.

15. Obowiązuje zakaz wprowadzania do lokalu wózków, rowerków, hulajnóg itp. Sprzęt prosimy zostawiać przed budynkiem.

16. Fikanka będzie udostępniona do zabawy dzieciom  w momencie, gdy place zabaw zostaną dopuszczone do użytku.

17. Kąciki zabaw będą dostępne. Na chwilę obecną zminimalizujemy ilość zabawek i zostawimy tylko te w pełni bezpieczne (bez pluszaków, książeczek i małych elementów), które będą dezynfekowane po każdym małym kliencie :).

 

GASTRONOMIA:

 

1. Pracownicy są zobowiązani do utrzymywania najwyższych standardów higienicznych, w tym wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego naczyń oraz sztućców.

2.  Stoliki i krzesła powinny będą zdezynfekowane po każdym gościu. Przygotowany stolik będzie oznaczony tabliczką „zdezynfekowano”

3. Odległość od krańca blatu jednego stolika do krańca blatu drugiego stolika będzie wynosić min 1,5 m 

4. Przy wejściu do lokalu wymagana jest dezynfekcja rąk!

5. Wszystkie powierzchnie, z którymi mają kontakt pracownicy i goście (poręcze, klamki, toalety etc.) będą regularnie dezynfekowane .

6. W przypadku obsługi na miejscu, zamówienie będzie przyniesione na tacy, a taca zdezynfekowana od razu, po wykonaniu zamówienia. 

7. Dania na wynos wydawane będą w papierowych/plastikowych torbach, bez kontaktu z klientem.

8. Obsługa zobowiązana jest do pracy w przyłbicach lub maseczkach oraz w rękawiczkach, lub powinna każdorazowo dezynfekować ręce po wykonanej usłudze.

9. Klienci składają zamówienie u kelnerki przy swoim stoliku, gdzie zostanie im dostarczone zamówienie i gdzie również dokonają płatności .

10. Przy wejściu znajduje się informacja o tym,  ile osób może znajdować się w kawiarni jednocześnie.

 

Dbajmy o siebie nawzajem! Dziękujemy za wyrozumiałość!